Základní škola Soběslav

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn.

První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají uchazeči termín pouze jeden.

Další změnou je termín konání zkoušek – ty proběhnou pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia v pondělí 8. června a pro obory víceletých gymnázií 9. června. Zkoušku budou uchazeči konat ve škole s maturitním oborem, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na přihlášce jako druhou v pořadí (například z důvodu, že na první pozici uvedli učební obor), o možnost konat jednotnou zkoušku nepřijdou – budou ji konat na této škole.

Další podstatná změna, která se uchazečů dotkne, je prodloužení času na konání zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Více informací najdete např. na odkazu NPI zde.