Základní škola Soběslav

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ – výběr pro ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení
* od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy (v příloze je uveden postup při pozitivním výsledku)
* povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení
* od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně
-Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:
V základních školách
* žákům 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
* na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
Ve školních družinách
* žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
Homogenita tříd a oddělení je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání ….
Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání ……
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: ve školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině vlastní školy …….
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
* v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
……………..