Základní škola Soběslav

Informace k výuce od 4. ledna 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 bude pokračovat prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd, žáci 3. až 9. tříd se opět budou učit distančně.

Pro zajištění provozu školy musí být kromě stávajících hygienických pravidel dodržena následující opatření, která stanovilo MŠMT svým nařízením z 23. 12. 2020:

  • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).  
  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Cizí osoby (i rodiče) nesmí až na výjimky vstupovat do školy.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Během přestávek i vyučovacích hodin bude prováděno intenzivní větrání.
  • Během dopoledne i odpoledne bude zařazován i pobyt žáků na čerstvém vzduchu (podle počasí).

Školní jídelna je v provozu a všechny děti 1. a 2. ročníku mají obědy na pondělí 4. 1. přihlášeny. Oběd na pondělí 4. 1. půjde odhlásit pouze telefonicky ve čtvrtek 31. 12. u p. Rufferové.

Pokud nechcete, aby Vaše dítě od úterý 5. 1. na obědy chodilo, nezapomeňte je včas odhlásit.

Rodiče, kteří obědy platí hotově v kanceláři, žádáme, aby je první týden v lednu zaplatili.

Prosíme rodiče o:

zajištění roušek pro dítě – min. 3 ks denně dle délky pobytu

zajištění teplejšího oblečení dítěte pro pobyt ve škole z důvodu častějšího větrání

Školní družina:

Provoz školní družiny bude zajištěn ve stejných skupinách žáků jako při výuce.

Oddělení

1.A vychovatelka L. Tučková      umístění hudebna 1. st.           oběd od: 12:05

1.B       – “ –           A. Koubová        – “ –          třída 4.A                    12:15

1.C         – “ –          M. Dřevová        – “ –         třída 1.C                    12:25

2.A         – “ –         M. Jonášová       – “ –         třída 2.A                    11:45(mimo pondělí)

2.B         – “ –          Š. Kovářová        – “ –          třída 5.A                   11:55(mimo pondělí)

 

Informace pro rodiče a žáky 3. – 9. roč.:

  1. Krizovým opatřením vlády ze dne 23. 12. 2020 se opět zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. ročníku na vzdělávání v základní škole od 4. 1. 2021 (zatím) do 8. 1. 2021. Provoz školní družiny je pro žáky 3. – 5. ročníku také přerušen.

      Komunikace během distanční výuky bude probíhat prostřednictvím BAKALÁŘŮ a online hodin v aplikaci Microsoft Teams.

      Neúčast dětí na online hodině omlouvejte v bakalářích – komens – typ zprávy – omluvení absence třídnímu učiteli.

      Sledujte prosím zprávy v bakalářích a v Teamsech. Naplánované online hodiny na celý týden uvidíte v Teamsech (v KALENDÁŘI)  

Jestliže žák nemá technické vybavení k distanční výuce, škola může žákovi opět zapůjčit tablet. O výpůjčce uzavře škola s rodiči žáka smlouvu.

Pokud žák nemá připojení k internetu, může nově využít SIM kartu od T-mobile, které má škola pro distanční výuku žáků k dispozici.

Vyzvednutí tabletu, popř. návodu na získání SIM karty bude možné ve středu 30. 12. ve škole (vchod 2. stupně) u p. Evy Radostové od 9:00 do 12:00 hod., poté od pondělí 4. 1.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

2. Stravování:

Podmínky stravování  žáků 3. až 9. tříd:

Od pondělí 4. 1. budou všem žákům obědy odhlášeny. Žáci si obědy mohou individuálně přihlásit vždy nejpozději do 13,30 hod. předcházející pracovní den.

Obědy se nesmí konzumovat v jídelně, žáci si je mohou odnést – dostanou je do krabiček u okénka na dvoře školní jídelny. (Nebudou vydávány do přinesených nádob!)