Základní škola Soběslav

Kontakt na učitele 381 521 223, e-mail: skola@zs-ebeso.cz

Třídnictví ve školním roce 2020/2021
třída   třídní učitel/ka zastupující tř. uč. učebna číslo e-mail
1. A IMG_4353 E. Červenková M. Šonková 68 S přístavba ecervenkova@zs-ebeso.cz
1. B IMG_4581 R. Šrubařová E. Červenková 18 S přízemí rsrubarova@zs-ebeso.cz
1. C IMG_4161 M. Šonková R. Šrubařová 17 S přízemí masonkova@zs-ebeso.cz
2. A  IMG_4176 E. Zimová M. Švejdová 55 S 2. patro ezimova@zs-ebeso.cz
2. B  IMG_4286 M. Švejdová E. Zimová 54 S 2. patro svejdovam@zs-ebeso.cz
3. A  IMG_4242 T. Brichová M. Pecháčková 58 S 2. patro tbrichova@zs-ebeso.cz
3. B  IMG_4215 A. Říhová T. Brichová 56 S 2.patro arihova@zs-ebeso.cz
3. C   M. Pecháčková A. Říhová 53 S 2.patro mpechackova@zs-ebeso.cz
4. A   N. Vančatová A. Cvrčková 16 S přízemí nvancatova@zs-ebeso.cz
4. B   A. Cvrčková M. Tomšová 69 S přístavba cvrckovaa@zs-ebeso.cz
4. C   L. Soukupová M. Tomšová 24 S 1. patro lsoukupova@zs-ebeso.cz
5. A  IMG_4434 J. Vosátková P. Kluzáková 49 S 2. patro jvosatkova@zs-ebeso.cz
5. B  IMG_4160 P. Kluzáková M. Tomšová 50 S 2. patro pkluzakova@zs-ebeso.cz
6. A  IMG_4303 M. Šonková R. Průšová 26 S 1. patro msonkova@zs-ebeso.cz
6. B  IMG_4593 K. Podlahová R. Hřivnáč 25 S 1. patro kpodlahova@zs-ebeso.cz
6. C  IMG_4345 M. Vaňáková K. Staňková 29 J 1. patro mvanakova@zs-ebeso.cz
7. A   J. Jináčková Š. Zasadilová 38 J 1. patro jjinackova@zs-ebeso.cz
7. B   L. Kubešová R. Průšová 39 J 1. patro lkubesova@zs-ebeso.cz
7. C   M. Váchová L. Michalčíková 40 J 1. patro mvachova@zs-ebeso.cz
7. D   L. Papežová V. Štěchová 42 J 2. patro lpapezova@zs-ebeso.cz
8. A  IMG_4441 R. Dušek K. Staňková 43 J 2. patro rdusek@zs-ebeso.cz
8. B   P. Karpíšková Š. Zasadilová 44 J 2. patro pkarpiskova@zs-ebeso.cz
9. A   D. Vorlová K. Pölderlová 2 J přízemí dvorlova@zs-ebeso.cz
9. B  IMG_4283 J. Podlaha V. Štěchová 3 J přízemí jpodlaha@zs-ebeso.cz
Netřídní učitelé:
R. Hřivnáč   hrivnacr@zs-ebeso.cz
L.Michalčíková   michalcikoval@zs-ebeso.cz
R. Průšová   rprusova@zs-ebeso.cz
K. Pölderlová  IMG_4310 polderlovak@zs-ebeso.cz
E. Radostová  IMG_4615 eradostova@zs-ebeso.cz
V. Říha  IMG_4626 vlriha@zs-ebeso.cz
K. Staňková    kstankova@zs-ebeso.cz
V. Štěchová   vstechova@zs-ebeso.cz
M. Tomšová   mtomsova@zs-ebeso.cz
Š. Zasadilová  IMG_4383 szasadilova@zs-ebeso.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně a speciální pedagožka: Mgr. Lucie Michalčíková

Kontakt – mobil: 734 230 191,          e-mail: michalcikoval@zs-ebeso.cz

Konzultační hodiny ve šk. r. 2020/21:      úterý: 7:00 – 7:45 hodin čtvrtek: 14:30 – 15:30 hodin

Školní metodička prevence rizikového chování:  Mgr. Věra Štěchová

Kontakt – mobil: 734 230 192,          e-mail: vstechova@zs-ebeso.cz

Konzultační hodiny ve šk. r. 2020/21:     úterý: 13:00 – 14:00 středa, čtvrtek: 7:30 – 8:00

Školní psycholog: Mgr. Jan Plašil IMG_4459

Kontakt – mobil: 775 898 867,          e-mail: jplasil@zs-ebeso.cz

Konzultační hodiny ve šk. r. 2020/21:          středa: 7:30 – 15:00, pátek: 7:30 – 15:00 Schůzky je možné domluvit telefonicky i na jiný termín.

Speciální pedagožka:  Mgr. Adéla Hofmanová IMG_4416– od října 2020 na mateřské dovolené   e-mail: kubickovaa@zs-ebeso.cz

Asistentky pedagoga:

Jméno      
Vendula Rončáková Bc. ve 3. B   Anna Koubová ve 4. A  
Ivana Hamajová v 8. A  IMG_4423 Mgr. Hana Pánková ve 2. A  
Monika Jonášová v 7. C  IMG_4589  Zdeňka Zasadilová ve 6. C  IMG_4543
Michaela Konopická v 6. B      

Školní družina:

Jméno      
Ing. Martina Dřevová – vedoucí vychovatelka  IMG_4425    
Ivana Hamajová  IMG_4423    
Monika Jonášová IMG_4589    
Anna Koubová      
Šárka Kovářová, DiS.      
Mgr. Ivana Rašková      
Vendula Rončáková Bc.      
Lucie Tučková