Základní škola Soběslav

Konzultační odpoledne

Ve čtvrtek 14. 1. proběhne na škole konzultační odpoledne. Informace mají žáci v žákovských knížkách.

Od 15:00 hod v knihovně p. Jana Starčevská předá rodičům žáků 9. ročníku informace o přijímacím řízení na střední školy.

Vzhledem k posunutí lyžařského zájezdu 7. tříd nebudou přítomni tito učitelé: Lenka Kubešová, Jan Podlaha a Dana Vorlová. 

Pro nemoc nebudou rovněž přítomni p. Miluše Králová a Věra Štěchová.