Základní škola Soběslav

“Krizová” škola

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE VYBRANÝCH PROFESÍ

Hejtman Jihočeského kraje svým pokynem č.46 ze dne 1. března 2021 určuje

Základní školu Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 6 do 10 let.

Jedná se o děti, jejichž rodiče jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.
 • zaměstnanci nezbytní pro chod subjektů zajišťujících základní infrastrukturu obcí,
 • zaměstnanci městského úřadu nezbytní pro řešení krizové situace,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V případě potřeby nás kontaktujte:

telefonický kontakt:  605 265 528 ředitel školy,   737 481 411 zástupkyně ředitele školy

 Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy