Základní škola Soběslav

“Krizová” škola

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE VYBRANÝCH PROFESÍ

Hejtmanka Jihočeského kraje (v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 957/2020Sb., ze dne 30. 9. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav, a usnesení vlády ČR č.1033 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření ve smyslu §6 odst.2 písm.e)zákona č. 240/2020Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) svým pokynem č.35 ze dne 13.října 2020 určuje

Základní školu Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Jedná se o děti zaměstnanců:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb,
  • orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • příslušníky ozbrojených sil
  • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy,

bez ohledu, zda jsou dětmi naší školy.

V případě potřeby nás kontaktujte:

telefonický kontakt:  605 265 528 ředitel školy,   737 481 411 zástupkyně ředitele školy

 Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy