Základní škola Soběslav

KYBERKIMINALITA – POZITIVA A NEGATIVA INTERNETU

Mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje, pan Mgr. Miroslav Doubek dnes besedoval se žáky 8.ročníků o nástrahách sociálních sítí, o kyberkriminalitě.

Žáci se seznámili s pojmy  KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, SEXTING, KYBERGROOMING. 

Získali nové poznatky o bezpečném pohybu v kyberprostoru a byli upozorněni na rizika, která si jako uživatelé téměř neuvědomují.

Mgr. Věra Štěchová, školní metodik prevence RCh