Základní škola Soběslav

Mimořádné opatření MŠMT – roušky

Vážení rodiče,

Jak jste asi již zaregistrovali, vzhledem k vážné situaci ve vývoji koronavirové epidemie, zpřísnilo ministerstvo zdravotnictví pravidla pro používání ochrany dýchacích cest. Toto nové opatření, které najdete v příloze této zprávy, se týká i Vašich dětí při pobytu ve škole.

Od zítra, tj. od 25. 2. 2021 od 00:00 je možné pro ochranu dýchacích cest používat pouze respirátor třídy FFP2/KN95 nebo zdravotnickou roušku. Jinou ochranu dýchacích cest (látkové roušky, šály apod.) je možné tolerovat již jen do pátku 26. 2.

Žádám Vás tímto, abyste pro pobyt ve škole, popř. i ve školní družině, vybavili své děti dostatečným počtem zdravotnických roušek popř. respirátor.

V případě, že v prvních březnových dnech tohoto opatření nebude mít Vaše dítě při vstupu do školy výše uvedenou předepsanou ochranu dýchacích cest, bude mu u vchodu vydána zdravotnická rouška.             V. Říha

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

……..