Základní škola Soběslav

MINISTART 6. ročník

6.A  V pátek 11. října jsme se po obědě sešli ve třídě ještě jednou. Tentokrát jsme se přišli pobavit, stmelit kolektiv, lépe se poznat a upevnit pravidla třídy. Mgr. Jan Plašil, školní psycholog, pro nás připravil zajímavé hry, aktivity a soutěže. Ze svých těl jsme vytvářeli různé obrazce, rozplétali gordický uzel, poznávali své vlastnosti, své oblíbené předměty. Obdivovali jsme své spolužáky Davida a Lukáše, kteří nám předvedli kouzlení s kartami a skládání hlavolamu. Nejvíce jsme si užili závody na „lyžích.“ Nebylo jednoduché se domluvit a vyrazit stejnou nohou. J. Jináčková

IMG_0239 IMG_0241 IMG_0247 IMG_0261 IMG_0290 IMG_0302

6.C  4. 10. se konal školní mini-adaptační kurz. Cílem kurzu bylo vzájemné sblížení žáků třídy a navození přátelské atmosféry. Žáci měli příležitost poznat se v trochu jiných situacích, než v jakých se ocitají během výuky. Během kurzu byly pro žáky připraveny společné aktivity zaměřené na spolupráci, poznání svých vlastností, zájmů a sblížení se s třídní učitelkou.

Žáci třídy připravili pohoštění pro své rodiče, kteří k závěru kurzu dorazili a hráli s námi různé seznamovací a společenské hry. Pro šesťáky ale ještě nic neskončilo, protože je čekalo další přespání ve škole. Svůj kurz zakončili dobrou večeří a filmem. Po těchto zážitcích a dojmech z nabytého odpoledne spokojeně usnuli.

Celá 6. C, třídní paní učitelka a paní asistentka děkují panu Janu Plašilovi, školnímu psychologovi, za připravený program a společné odpoledne. A. Hofmanová.

20191004_131049_resized 20191004_133050_resized 20191004_133052_resized 20191004_161236 20191004_161244 20191004_161259 20191004_163211 20191004_165230