Základní škola Soběslav

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vytvořen našimi pedagogy a od šk. roku 2011/2012 se podle něj vyučují všichni žáci školy. ŠVP2016     ŠVP ŠD2016

Dotatek ŠVP od školního roku 2013/2014 Ke stažení

Dodatek ke ŠVP – od září 2016.  Ke stažení: Dodatek ke ŠVP 2016