Základní škola Soběslav

Zájmové kroužky – školní rok 2019/2020

Výtvarné tvoření – středa 13:00-14:30 hod (1x za 14 dní lichý kal. týden) (2. – 5. tř.) M. Pecháčková

Mladý novinář – pátek 13:15 – 14:00 hod (3. – 5. tř.) M. Šonková

Anglický jazyk – úterý 13:15 – 14:00 hod (2.tř.) P. Kluzáková

Sborový zpěv – úterý 13:15 – 14:00 hod (2.,4.,5. tř.) M. Vaňáková

                                        14:00 – 14:45 hod (3. třída + 2. st.)

Pohybové hry – středa 13:15 – 14:00 hod (chlapci 5. tř.) N. Vančatová

                              úterý 13:15 – 14:00 hod (dívky 5. tř.) D. Hájíčková

Atletika – pátek 13:00 – 14:30 hod (1x za 14 dní lichý kal. týden) (3. – 5. tř.) E. Zimová

Dopravní výchova – čtvrtek 13:15 – 14:00 hod (2. – 4. tř.) P. Kluzáková