Základní škola Soběslav

Více

RECYKLOHRANÍ

Již od roku 2008 je naše škola zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je zajímavou formou prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci ve většině tříd ve škole třídí odpad, hlavně papír a plasty. V průběhu celého školního roku se žáci zapojují do různých soutěží, které vyhlašuje tento program, získávají body a […]

Více

Konzultační odpoledne

Ve čtvrtek 14. 1. proběhne na škole konzultační odpoledne. Informace mají žáci v žákovských knížkách. Od 15:00 hod v knihovně p. Jana Starčevská předá rodičům žáků 9. ročníku informace o přijímacím řízení na střední školy. Vzhledem k posunutí lyžařského zájezdu 7. tříd nebudou přítomni tito učitelé: Lenka Kubešová, Jan Podlaha a Dana Vorlová.  Pro nemoc […]

Více

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se koná v pondělí 8. 2. a v úterý 9. 2. vždy od 13:00 do 16:30 hod v učebnách prvních tříd v budově školy. Podrobnosti v menu “Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník”.

Více

Lyžařský zájezd LIPNO

V neděli 10. ledna odjedou sedmé třídy na lyžařský výcvikový kurz do Kovářova. Snad konečně nastane zima, nasněží a sedmáci si na Kramolíně užijí týden super lyžovačky.

Více

Školní rok 2015/2016

Organizace šk. roku 2015/2016 – informace MŠMT: Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. […]

Více

Realizace projektu z ROP Jihozápad

Název projektu: Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 Reg.č. CZ.1.14/2.4.00/34.03238 Projekt realizován v rámci 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad Předpokládané náklady projektu: 970 000,00 Kč Záměrem projektu je zkvalitnění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben. Cílem […]

Více

Veselé vaření ve školní jídelně

Veselé vaření se šéfkuchařem Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na ochutnávku specialit, které pro vás spolu s našimi kuchařkami připraví šéfkuchař restaurace „Masné krámy“ v Českých Budějovicích pan Luděk Hauser. Přijďte také ochutnat menu, které je v pátek 5. 6. 2015 připraveno pro vaše děti: pečený filet z nilského okouna s červenou řepou a […]

Více

Ředitelské volno 17. 3. 2015

Z důvodu opravy vodovodního řádu bude v úterý 17. 3. 2015 škola i školní družina celý den uzavřena. Školní jídelna bude v provozu, obědy na úterý bude možné si odhlásit do úterý do 7:00 telefonicky, osobně nebo přes internet. V úterý bude změna oběda (bezmasé jídlo). Od středy 18. 3. bude výuka probíhat dle rozvrhu.