Základní škola Soběslav

Více

Jednání školské rady

Ve středu 8. 10. školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Celý text zprávy je uložen v sekci “O škole/Ke stažení“. Členové rady byli informováni vedením školy i o situaci ve školní jídelně a jejím řešení.

Více

Setkání rodičů předškoláků

Setkání rodičů budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami a vedením školy se uskuteční takto: Pro rodiče dětí z MŠ NERUDOVA v úterý 17. 6. 2014 od 15:00 hod. Pro rodiče dětí z MŠ DUHA ve středu 18. 6. 2014 od 15: hod Setkání proběhne ve škole v učebně chemie v 1. patře č. 32. Rodiče […]

Více

Školní rok 2014/2015 začal

Organizace školního roku 2014/2015   Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.    Podzimní […]

zapis11
Více

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2014/2015

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2014/2015 se konal v pondělí 10. a v úterý 11. února. K zápisu přišlo celkem 95 dětí. Z toho 79 je přijato, 16 rodičů pro své děti žádá odklad školní docházky o jeden rok. Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – je umístěn ve škole a na […]

Více

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhne v pondělí 10. 2. a v úterý 11. 2., vždy od 13:00 do 16:30 v přízemí 1. stupně ZŠ. Více v menu Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník.

Více

Zájmové kroužky – nové možnosti

V rámci partnerství  se středními školami (SPŠ strojní a stavební Tábor, SŠ COP Sezimovo Ústí) mají naši žáci možnost účasti v technicky zaměřených kroužcích. Jedná se o tyto kroužky: Kroužek počítačové grafiky    –  SPŠS Kroužek železničního modelářství  – SPŠS Kroužek robotiky       COP S. Ústí Kroužek energetiky   COP S. Ústí Kroužek tech. dovedností  COP S. Ústí […]

Více

BAKALÁŘI pro rodiče

Vážení rodiče,  dnešní den jsme vám zpřístupnili na webových stránkách vzdálený přístup do administrativního školního programu BAKALÁŘI. Z domova si můžete kontrolovat údaje o vašem dítěti, průběžnou klasifikaci, dovědět se o udělených kázeňských opatřeních, mít přehled o rozvrhu a suplování… Přihlašovací údaje ke stránkám http://webrodice.zs-ebeso.cz obdržíte od svých dětí. Doufáme, že celý systém umožní vaši lepší […]

Více

Školní rok 2013/2014

Nový školní rok začíná v pondělí 2.9.   Základní informace MŠMT k zahájení nového školního roku: Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém […]

Více

Úpravy ŠVP – od září 2013

Od září 2013 dochází k úpravám školního vzdělávacího programu. Změny vychází z úprav rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vydaných MŠMT. Největší změny se týkají zavedení povinného dalšího cizího jazyka od sedmého ročníku. Na naší škole budeme nabízet dva jazyky – německý a ruský jazyk. (Pro budoucí osmé třídy pouze ruský jazyk). Přehled všech změn […]