Základní škola Soběslav

nastup
Více

Coca Cola Cup 2012

Náš tým na Strahově V pondělí 4. června jsme, jakožto dívčí fotbalový tým Základní školy Edvarda Beneše, místo do školních lavic nasedly do autobusu a vyrazily směr Praha. Čekaly nás zápasy na školském poháru Coca-Cola a troufám si tvrdit, že každá z nás se na ně moc těšila. Jelo nás 14 hráček, pan učitel Podlaha […]

v8
Více

Čáp Jihočech – vítězství

18. 5. se žáci 8. B a 6. B třídy odebrali do Kulturního domu Soběslav, aby se v 10:00 hodin dozvěděli  umístění  za své soutěžní práce s tématem Čáp Jihočech. Výsledky pro obě třídy byly překvapivé.  Žákům 6. B porota udělila 2. místo a žákům 8. B  za  jejich nejen výtvarný výkon, ale i  vtipný […]

Více

Čáp Jihočech

 Centrum Klenby Soběslav pro ZŠ druhého stupně a  ZUŠ  v okrese Tábor vyhlásilo výtvarnou soutěž Čáp Jihočech, neboť tento tvor v současné době patří v České republice mezi ohrožené druhy. Soutěž probíhá ve dnech 1. 4. – 20. 5. 2012.  I naše škola se této soutěže účastní. Svými skupinovými pracemi ji podporují třídy 6.B, 7.B. a 8.B. Žáci […]

Více

Projekt „Odpady v Soběslavi a okolí“

 V rámci environmentální výchovy se naše škola zapojila do projektu vyhlášeném hnutím Brontosaurus Forest s názvem „Krok za krokem“ (projektová větev C „Škola pro udržitelný život“), kterou organizovalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia se sídlem v Českých Budějovicích. Naše škola si zvolila téma odpady ve městě a jeho okolí. Do projektu se zapojili žáci […]

Více

Zápis – přijatí

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky pro šk. rok 2012/2013. (kódy) K zápisu přišlo celkem 64 předškoláků, z toho 49 je k dnešnímu dni přijato. 15 rodičů si podalo žádost o odklad povinné školní docházky pro své dítě. Připomínám povinnost doložit žádost o odklad doporučujícími posudky od školského poradenského zařízení a současně posudkem odborného […]

Více

Exkurze s CASSIOPEIOU

V úterý 6. 12. 2011 se žáci se zájmem o ekologii ze 7., 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze v novém provozu firmy Bonus sídlící poblíž Borovan, která se zabývá recyklací pneumatik. V městě Písku se seznámili se vzorným odpadovým hospodářstvím, navštívili dotřiďovací linku, skládku s jímáním a energetickým využitím skládkového plynu a prohlédli si […]

Více

Mikuláš

V pondělí 5. 12. navštívil naši školu Mikuláš spolu s početnou družinou čertů. Dětem na prvním stupni předal dárky a pokud máme správné informace, nikoho si čerti neodnesli. Foto ve fotogalerii.