Základní škola Soběslav

Více

Příměstské tábory 2020

V menu “Sdělení rodičům/ Příměstské tábory – Zábavné léto” jsou zveřejněny potřebné informace k letošním čtyřem turnusům příměstských táborů se všemi potřebnými formuláři.

Více

Plavání druháků

V 1. třídě jsme se naučili bruslit, v 2. třídě se učíme plavat. Někteří se těšíme hodně, někdo neví, co ho čeká, někteří se trochu bojí. Při první lekci nás rozdělili do družstev podle našich dovedností a hurá do vody. Bohužel to rychle uteklo a je tu poslední lekce. Zopakujeme, co jsme se naučili a hurá na […]

Více

Vánoční den v 6.A

V pátek 20. prosince jsme si v  rámci vánočního programu připomněli vánoční zvyky a tradice, rozdali dárky a ve Smrčkově domě navštívili výstavu Kapr v lidovém umění a vánoční tradici. Dozvěděli jsme se,  jaké pokrmy měli lidé na Blatech na štědrovečerním stole, jaké  tradice  udržovali, jakou magickou moc přisuzovali rybím šupinám. Měli jsme jedinečnou možnost obdivovat […]

Více

Žáci čtenářských klubů na výstavě betlémů

Čtenářský klub 2. B a 2. C, poslední v roce 2019, se nesl v duchu Vánoc. Žáci navštívili výstavu betlémů, která je v Hlásce. Zastoupení betlémů je od žáků MŠ až SŠ a učilišť. Všechny betlémy vyjadřují stejnou událost, ale provedení se lišilo, takže každý betlém byl jedinečný. Žáci u každého betlému společně pohovořili o narození Ježíška a […]

Více

VZPoura úrazům

Žáci osmých a devátých tříd se 18. a 19. prosince zúčastnili programu, který byl zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit […]

Více

Vánoční jarmark

Vážení rodiče, díky Vám a Vašim dětem se na vánočním dobročinném jarmarku vybralo 47 000 Kč. Peníze již byly předány Dětskému domovu v Radeníně. Děkujeme Vám za podporu této akce a přejeme krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a radost z Vašich dětí.                                                                          učitelé ZŠ E. Beneše Soběslav  

Více

Šesťáci vyrazili za kulturou

V předvánočním čase vyrazila třída 6. C a 6. D do Prahy. V dopoledních hodinách jsme zhlédli na Nové scéně miniopery od pana Zděňka Svěráka a pana Jaroslava Uhlíře, které byly na motivy známých pohádek: Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách, Budulínek a Karkulka.  Po představení nás čekal oběd a procházka po několika pražských památkách. Počasí bylo vysloveně […]

Více

Mikulášská nadílka ve školní družině

Ve středu 4. prosince proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne, spojené s mikulášskou nadílkou. To si pod vedením paní vychovatelek nachystaly děti z oddělení Myšáci pro své mladší spolužáky z oddělení Koťat. Ale nebojte se, není to jako ve známé animované pohádce Tom a Jerry – ba právě naopak. 😊 Páťáci „Myšáci“ se převlékli do čertovských a […]

Více

Děti do bruslí

Bruslíš, bruslím, bruslíme. Prvňáčci se tímto motem řídili během listopadu každý pátek a v prosinci 5. 12. si dobruslili pro diplom. Někteří se kurzu „Děti do bruslí“ zúčastnili už poněkolikáté a tím zdokonalili své dovednosti. Někteří možná stáli na bruslích poprvé, ale i oni ze sebe vydali všechno  a       chodili na led s nadšením a snahou se […]

Více

Mikulášská besídka v Duze

Dne 5. prosince se naše třída 9.C vydala do Mateřské školy Duha v Soběslavi. Pro děti jsme měli připravenou mikulášskou besídku, kterou s námi pečlivě secvičovala naše paní učitelka Šárka Zasadilová více jak dva týdny až do úplné dokonalosti. Když jsme vcházeli do první třídy, cítili jsme velkou nervozitu a zodpovědnost. Děti nás ale mile […]