Základní škola Soběslav

Přednáška “Prevence sexuálně rizikového chování”

Sexuální výchovu v 9. třídách, která se vyučuje především v rámci předmětu výchova ke zdraví, doplnila 2. června přednáška Mgr. Hronové, učitelky ze Střední zdravotnické školy v Táboře. Během pohodových dvou hodin si žáci znovu uvědomili, že sex není nikdy bez rizika. Hovořili zejména o zodpovědnosti v oblasti sexuálního chování, o antikoncepci a plánovaném rodičovství, o pohlavních nemocech, HIV-AIDS i různých sexuálních odlišnostech.     Mgr. Věra Štěchová