Základní škola Soběslav

Příměstské tábory “Zábavné léto” 2019

Příměstské tábory byly realizovány díky výzvě Místní akční skupina MAS Lužnice. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593. Pořádala je naše škola o hlavních prázdninách ve třech srpnových turnusech: 5.-9. 8., 12.-16.8. a 19.-23.8. V dalších letech 2020, 2021 budou ve čtyřech termínech každý rok. Termíny byly vybrány tak, aby se nepřekrývaly s jinými akcemi pro děti na Soběslavsku. Tábor probíhal v pracovní dny od 7 do 17 h. V každém turnusu příměstských táborů byl připraven i jednodenní výlet. V každém turnusu bylo 14 – 18 dětí. Vedoucí tábora z řad pedagogů školy připravili pro děti bohatý program, který zahrnoval jak pohybové aktivity, tak i tvořivé činnosti nebo výlety po okolí. Příměstské tábory využívaly celý areál a prostory v budově školy a školní zahradu s dětským hřištěm s dřevěnými prvky. Pestré činnosti dětí byly podpořeny materiálním vybavením získaným z dotačního programu.

A jaké jsou ohlasy samotných účastníků tábora?

“První týden příměstských táborů byl zaměřen na poznávání našeho města a okolí. Děti se hravou formou seznámily s historií Soběslavi. Navštívili jsme komentovanou prohlídku kostelů sv. Petra a Pavla, sv. Víta a také Rožmberského hradu – dnešní knihovny. Na náměstí jsme si připomněli pověst vztahující se k Mariánskému sloupu, vysvětlili jsme si význam sochy sv. Floriána na kašně a prohlédli jsme si sochu Jana Husa. Postava Jana Husa nás provázela i na náš výlet na Kozí Hrádek, kde jsme si užili spoustu zábavy při procházce po naučné stezce. Náš tábor nebyl zdaleka jen o poznávání. Hráli jsme nejrůznější hry, užívali si volné zábavy na hřištích a v parcích, tvořili jsme z nasbíraných přírodnin.Hezké chvilky jsme trávili i na školní zahradě, na níž si děti velmi oblíbily stanový přístřešek, v němž pro nás připravovaly různá pěvecká i taneční vystoupení. Tento příjemný týden plný zážitků a dobré nálady nám velmi rychle utekl a my už se těšíme na další takové týdny v dalším roce. Martina Dřevová, Lucie Tučková, Ivana Hamajová”

“Tento týden na táboře si všechny děti řádně užily. Program byl plný her a soutěží. Nechybělo ani zpestření v podobě výletu do Zoologické zahrady Tábor Větrovy, která je domovem více jak 300 zvířat. Děti měly i prostor pro volnou zábavu podle svého přání a fantazie. I ta je pro děti důležitá – vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho zájmů, zaujetí a věku. Nezapomněli jsme ani na děti, které rády kreativně tvoří. Velký dík patří všem velkým i malým účastníkům tábora a my paní vychovatelky se budeme těšit na příští rok. Monika Jonášová, Adéla Hofmanová, Ivana Hamajová”

“Poslední termín příměstského tábora se nesl v duchu soutěží, kdy byly děti rozděleny do třech družstev. Každý den plnily zábavné úkoly, za které byly na konci týdne spravedlivě odměněny. Prošli jsme se po okolí Soběslavi, svačili jsme v přírodě a navštívili Svákovskou rozhlednu. Po cestě si děti sbíraly drobné kameny, které si následující den pomalovaly a odnesly domů. Koncem týdne jsme vyrazili vlakem na výlet do Housova mlýna v Táboře, kde jsme navštívili filmovou zbrojnici. Děti měly možnost si během komentované prohlídky vyzkoušet různé kousky zbroje ze známých filmů a pohádek. Týden jsme zakončili výrobou triček. Děti měly k dispozici razítka a fixy na textil a měly možnost si vyrobit vlastní originální kousek na památku. Rádi bychom poděkovaly všem dětem za skvělou spolupráci a příjemnou atmosféru. Katka Fišerová, Zdeňka Zasadilová, Iva Hamajová”

 

FOTO I. turnus

20190809_103104 20190809_103219 20190809_152117 20190807_113407 20190807_125643 20190807_125650 20190807_133414 20190807_143825 20190807_143846 20190807_143900 20190808_104032 20190808_151148 20190808_151157 20190808_151200 20190808_151207

FOTO II. turnus

IMG-20190815-WA0012 IMG-20190817-WA0003 IMG_20190812_080354 IMG_20190812_083930 IMG_20190812_090203 IMG_20190812_102711 IMG_20190812_103202 IMG_20190812_104348 IMG_20190812_112436 IMG_20190812_134911 IMG_20190812_143934 IMG_20190812_144448(1) IMG_20190812_145305 IMG_20190812_145906 IMG_20190813_095644 IMG_20190813_110941 IMG_20190813_142610 IMG_20190813_143208 IMG_20190813_144153 IMG_20190814_100326 IMG_20190814_100618 IMG_20190814_105106 IMG_20190814_110329 IMG_20190814_110909 IMG_20190815_083801 IMG_20190815_100614 IMG_20190815_100630 IMG_20190815_104624 IMG_20190815_125337 IMG_20190815_141958 IMG_20190815_152848 IMG_20190815_153740 IMG_20190815_154511 IMG_20190815_155247 IMG_20190816_092202 IMG_20190816_121929 IMG_20190816_123643 IMG_20190816_123659 IMG_20190816_123717 IMG_20190816_123740 IMG_20190816_134031 IMG-20190815-WA0009

FOTO III. turnus

IMG_20190820_110142 IMG_20190820_154530 IMG_20190820_154538 IMG_20190821_150658 IMG_20190821_150709 IMG_20190822_115414 20190822_114920 20190823_141139 20190823_141209 20190823_141222 IMG_20190819_114619 IMG_20190819_141127 IMG_20190819_141151 IMG_20190819_141801 IMG_20190819_141947 IMG_20190819_142203 IMG_20190820_094119 IMG_20190820_102731