Základní škola Soběslav

Projektový den ve školní družině

Dne  28.11.2019 se celkem 30 dětí ze  4. a  5. tříd zúčastnilo v rámci školní družiny projektového dne. Do naší školy zavítal pan Daniel  Motyčka  se speciálním mobilním planetáriem – „kinem“, v němž děti zhlédly 3 vzdělávací filmy.  První pojednával o funkcích a významech stromů pro člověka. Druhý byl zaměřený na život v moři, co je to příliv a odliv, jak vznikají sopky atd…Třetí film pojednával o Slunci, hvězdách a  souhvězdích. Po projekci každého filmu následovala samostatná práce v podobě pracovních listů. Když děti listy vyplnily, sedly si do kruhu a společně s panem Motyčkou proběhla kontrola správných odpovědí. Pak vždy následovala diskuze na daný tematický okruh.  Pan  Motyčka  všechny  kladené otázky  dětem s porozuměním vysvětlil a  zodpověděl.

Projektový den se dětem velmi líbil.                   Kateřina Fišerová a Monika Jonášová

IMG_20191128_140412 IMG_20191128_143657 IMG_20191128_145108 IMG_20191128_145145