Základní škola Soběslav

RECYKLOHRANÍ

Již od roku 2008 je naše škola zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, jehož cílem je zajímavou formou prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci ve většině tříd ve škole třídí odpad, hlavně papír a plasty. V průběhu celého školního roku se žáci zapojují do různých soutěží, které vyhlašuje tento program, získávají body a proměňují je za odměny (např. deskové hry, sportovní nebo výtvarné pomůcky).

     V Podzimní sběrové kampani se na škole podařilo sebrat 121 kg vybitých baterií. V celé ČR se na školách sesbíralo více než 54 tun. V rámci této akce proběhl také 1. evropský den recyklace baterií (9. září).

     Současný úkol, který žáci plní, je zaměřený  na různá drobná elektrozařízení, která každý den běžně používáme, a na jejich historii. Úkolem žáků I. stupně bylo vymalovat a spojit elektrospotřebiče podle jejich historického vývoje. Jedno takové zařízení si vyrobili ze dvou kelímků a dlouhé nitě a vyzkoušeli zábavné a jednoduché telefonování bez mobilu. Rekordní vzdálenost, na kterou se ještě slyšeli, byla 6,8 m. Žáci II. stupně během praktických cvičení z fyziky vyrobili jednoduchý „ funkční“ elektromotorek. Zatím ještě nefungoval, ale věříme, že se jim ho podaří rozpohybovat.

o4 o3 o2 o1II.st.-elektromotorekII. st. - elektromotorek

Prac. list (1)

Prac. list (2)