Základní škola Soběslav

 

     MMR                 

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593

Ke stažení:

          Příloha č. 1 – Závazná přihláška
          Příloha č. 2 A,B,C – Potvrzení o „zaměstnání“
          Příloha č. 2 D – Potvrzení z ČSSZ pro OSVČ
          Příloha č. 3 – Smlouva s rodiči
          Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
          Příloha č. 5 – Monitorovací list podpořené osoby
          Příloha č. 6 – Prohlášení o bezinfekčnosti
          Příloha č. 7  – Nástupní list
          Příloha č. 8 – Provozní řád
          Příloha č. 9 – Prohlášení o aktuálnosti údajů