Základní škola Soběslav

Časový rozvrh činností probíhá podle skladby dne v jednotlivých odděleních

06:00 – 07:40 hod.

  • odpočinek
  • stolní hry
  • zájmové aktivity
  • tělovýchovné chvilky

11:35 – 17:00 hod.

  • oběd a stolování
  • zájmové a rekreační činnosti
  • příprava na vyučování
  • odpočinkové činnosti
  • relaxační chvilky