Základní škola Soběslav

Nové ceny obědů od 1. 9. 2019

Upozornění pro strávníky

 Bezkontaktní čipy, které jsou nezbytnou podmínkou pro evidenci a výdej obědů strávníkům ve školní jídelně, mají, samozřejmě, jako každý jiný výrobek, omezenou životnost.
Čipy, které nám po několika letech užívání vracejí strávníci, ať už z důvodu ukončení školní docházky, či jiných, již bohužel nejsou dále použitelné. Jsme proto nuceni čipy, stejně jako každé jiné zboží, přijímat zpět pouze v obvyklé záruční době 24 měsíců od data prodeje, a to pouze za podmínky, že jsou stále plně funkční.
Pozdější reklamace již nebudou možné, a po ukončení stravování čipy již nebudou vykupovány stravovnou zpět.
Děkujeme vám za pochopení!

Mgr. Eva Rufferová, vedoucí školní jídelny

Den dětí ve školní jídelně 8. 6. 2017

https://mail.zs-ebeso.cz:8843/webmail/api/download/attachment/zs-ebeso.cz/vlriha/0c3ef501-a43e-49c8-979f-263db199583a/125/0-2/%C5%A1j%20d%C4%9Btsk%C3%BD%20den.png?version=364088&sid=d77e689bf8f35fc3d9d3358b3641d80c11eb7fad79fcdbec6b3e43a8f469c2fb&mode=view

šj1šj2

Hodnocení jídelníčku nutričním specialistou

Začátkem února provedla Mgr. Markéta Pernicová – odborný rada Krajské hyg. stanice – vyhodnocení nutričních ukazatelů ve vztahu ke spotřebnímu koši jídelníčku z období od 2.1.2017 do 30.1.2017 ŠJ při Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, v souladu s Nutričním doporučením pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách MZ ČR z 1.9.2015.
Na  základě  výsledného  hodnocení  jídelních  lístků  bylo  zjištěno,  že  jídelníček  naší  jídelny  je hodnocen jako výborný. Celá zpráva zde.

 

 1.1. 2017 Informace dle zákona č. 110/1997 Sb. §9a odst. 1 písm. c) o množství pokrmů mnozstvi-pokrmu