Základní škola Soběslav

Informace ke změně objednávacího systému jídelny.

Objednávací systém školním jídelny při ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 – bude upraven s platností od 21.9.2020 takto:

Oběd číslo 1                      je možné odhlašovat i objednávat na všech médiích nejpozději  do 13,30 hod. 1 pracovní den předem

Oběd číslo 2                      je možné odhlašovat i objednávat na všech médiích nejpozději do 13,30 hod.  2 pracovní dny předem

Upozornění: pokud bude objednávka či odhláška uskutečněna pouze několik minut před 13,30 hod., je možné, že nebude provedena, protože jednotlivé systémy nemají zcela identický čas.

 

Nové ceny obědů od 1. 9. 2019

Upozornění pro strávníky

 Bezkontaktní čipy, které jsou nezbytnou podmínkou pro evidenci a výdej obědů strávníkům ve školní jídelně, mají, samozřejmě, jako každý jiný výrobek, omezenou životnost.
Čipy, které nám po několika letech užívání vracejí strávníci, ať už z důvodu ukončení školní docházky, či jiných, již bohužel nejsou dále použitelné. Jsme proto nuceni čipy, stejně jako každé jiné zboží, přijímat zpět pouze v obvyklé záruční době 24 měsíců od data prodeje, a to pouze za podmínky, že jsou stále plně funkční.
Pozdější reklamace již nebudou možné, a po ukončení stravování čipy již nebudou vykupovány stravovnou zpět.
Děkujeme vám za pochopení!

Mgr. Eva Rufferová, vedoucí školní jídelny

Den dětí ve školní jídelně 8. 6. 2017

https://mail.zs-ebeso.cz:8843/webmail/api/download/attachment/zs-ebeso.cz/vlriha/0c3ef501-a43e-49c8-979f-263db199583a/125/0-2/%C5%A1j%20d%C4%9Btsk%C3%BD%20den.png?version=364088&sid=d77e689bf8f35fc3d9d3358b3641d80c11eb7fad79fcdbec6b3e43a8f469c2fb&mode=view

šj1šj2

Hodnocení jídelníčku nutričním specialistou

Začátkem února provedla Mgr. Markéta Pernicová – odborný rada Krajské hyg. stanice – vyhodnocení nutričních ukazatelů ve vztahu ke spotřebnímu koši jídelníčku z období od 2.1.2017 do 30.1.2017 ŠJ při Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, v souladu s Nutričním doporučením pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách MZ ČR z 1.9.2015.
Na  základě  výsledného  hodnocení  jídelních  lístků  bylo  zjištěno,  že  jídelníček  naší  jídelny  je hodnocen jako výborný. Celá zpráva zde.

 

 1.1. 2017 Informace dle zákona č. 110/1997 Sb. §9a odst. 1 písm. c) o množství pokrmů mnozstvi-pokrmu