Základní škola Soběslav

Vánoční prázdniny budou delší

  • výuka končí v pátek 18. 12. – viz Usnesení vlády – poslední vyučovací hodina třídy bude „vánoční“ – končí se normálně dle rozvrhu třídy

    pondělí 21. a úterý 22. 12. mají děti prodloužené vánoční prázdniny – nebude v provozu školní družina ani nebude distanční vyučování, jídelna pro děti nevaří

od 4. ledna 2021 bude pravděpodobně pokračovat střídavá výuka 6. – 8. roč. => 4. 1. 2021 začíná 8. roč. a 6.A,C distančně a 7. roč. a 6.B prezenčně

 

Krásné vánoční svátky prožité v klidu v rodinném kruhu a do nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti.   

                     Za všechny zaměstnance školy Vám všem přeje V. Říha

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

Vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, … a účastníků ve školní

družině, …. podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním vzdělávání a zájmovém vzdělávání….