Základní škola Soběslav

Výlet se školní družinou do Husitského muzea v Táboře

Dne 6. 10. 2020 se žáci ze 4. a 5. tříd vydali do Husitského  muzea v Táboře, které se nalézá v budově Staré radnice na  Žižkově náměstí.

Dětem bylo velice zajímavou formou přiblíženo období husitství. Dostaly spoustu odpovědí na otázky  – např. Kdo jsou husité? Co znamená přijímání pod obojí? O kolik let se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus a Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo tak těžké je porazit? Děti zhlédly i působivý film o situaci před vypuknutím husitského hnutí. Rozestavěné figurky ve vitrínách dětem pak ještě více přiblížily jak vypadala středověká husitská bitva.

Dále děti měly možnost si  vyzkoušet  a potěžkat válečnou kroužkovou košili a viděly i repliky husitských zbraní.

Dětem  bylo vysvětleno  proč je vlastně důležité uchovávat a pečovat o sbírkové předměty.  Kdo a proč chodí do muzea a kdo v něm pracuje. 

Na závěr si děti  zahrály na badatele. Dostaly historický předmět a badatelský pracovní list. Nejprve měly zapsat o jaký předmět by se mohlo jednat a k čemu vlastně sloužil.

Po napsané vlastní  hypotéze musely děti daný předmět v expozici nalézt a ověřit si svůj odhad. Po nalezení badatelský protokol vyplnily (co to vlastně bylo, k čemu předmět sloužil,  z čeho byl vyroben, z jaké doby pochází). Ve sklepení se na závěr všichni naši malí badatelé sešli a učinili o daném předmětu přednášku.   Za školní družinu Monika Jonášová, Anna Koubová

IMG_20201006_141333 IMG_20201006_141901 IMG_20201006_141931 IMG_20201006_153804 IMG_20201006_153851 IMG_20201006_154106 IMG_20201006_155320 IMG_20201006_155339 IMG_20201006_160155 IMG_20201006_160216 IMG_20201006_160816 IMG_20201006_160825