Základní škola Soběslav

VZPoura úrazům

Žáci osmých a devátých tříd se 18. a 19. prosince zúčastnili programu, který byl zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Naši školu navštívili hned dva ambasadoři projektu, kteří pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Jedním z nich byl i bývalý žák naší školy Michal Vondráček.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou ostatní motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Přispívají tak hlavně k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Děkujeme za zajímavou přednášku.      Žáci 8.a 9. tříd