Základní škola Soběslav

Žáci čtenářských klubů na výstavě betlémů

Čtenářský klub 2. B a 2. C, poslední v roce 2019, se nesl v duchu Vánoc. Žáci navštívili výstavu betlémů, která je v Hlásce. Zastoupení betlémů je od žáků MŠ až SŠ a učilišť. Všechny betlémy vyjadřují stejnou událost, ale provedení se lišilo, takže každý betlém byl jedinečný.

Žáci u každého betlému společně pohovořili o narození Ježíška a dověděli se další informace.

Tak i v průběhu čtenářského klubu na nás dýchla krásná vánoční atmosféra.                  Žáci 2. B a 2. C a p. učitelka Alena Říhová a Miluše Králová

IMG_20191218_132337 IMG_20191218_133525