Základní škola Soběslav

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ – výběr pro ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:–Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení * od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) […]

Více

Zápis do 1. ročníku

V letošním roce opět proběhne zápis do 1. ročníku pouze “na dálku” – bez přítomnosti dětí ve škole. Všechny informace, jak zapsat dítě k povinné školní docházce do naší školy najdou všichni zájemci v menu Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník.   A protože letos se nemohou děti ani rodiče přijít podívat do školy osobně, zveme Vás […]

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:– vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení:            do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav […]

Více

“Krizová” škola

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE VYBRANÝCH PROFESÍ Hejtman Jihočeského kraje svým pokynem č.46 ze dne 1. března 2021 určuje Základní školu Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 6 do 10 let. Jedná se o děti, jejichž rodiče jsou: zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, […]

Více

Mimořádné opatření MŠMT – roušky

Vážení rodiče, Jak jste asi již zaregistrovali, vzhledem k vážné situaci ve vývoji koronavirové epidemie, zpřísnilo ministerstvo zdravotnictví pravidla pro používání ochrany dýchacích cest. Toto nové opatření, které najdete v příloze této zprávy, se týká i Vašich dětí při pobytu ve škole. Od zítra, tj. od 25. 2. 2021 od 00:00 je možné pro ochranu dýchacích cest […]