Základní škola Soběslav

Složení ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady – listopad 2017

Volbou zákonných zástupců nezletilých žáků Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, byli dne 23. 11. 2017 zvoleni:

(jméno, příjmení, titul,                       povolání,                                bydliště)

Šárka Kovářová                 zdravotní sestra,                   Zvěrotice

Ivo Šrubař, Ing.                 správce PC sítě,                    Soběslav

Volbou pedagogických pracovníků školy dne 24. 11. 2017 byly zvoleny do školské rady za zástupce pedagogických pracovníků:

(titul, jméno, příjmení,                                   povolání,                     bydliště)

Mgr. Eva RADOSTOVÁ                  učitelka ZŠ                Soběslav

Mgr. Renata ŠRUBAŘOVÁ             učitelka ZŠ                Soběslav

Usnesení č. 23/366/2017
a) Rada města bere na vědomí výsledky voleb zástupců za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků do Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a do Školské rady při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, pro období od 20. 12. 2017 do 19. 12. 2020.
b) Rada m
ěsta jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Petra Valeše do Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a paní Marcelu Hánovou a Mgr. Pavla Lintnera do Školské rady při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, na období od 20. 12. 2017 do 19. 12. 2020.